Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Gods til / fra en station / driftssted

Hvordan virker det? Hvordan sikrer en station / et driftssted at få nok gods?

Det foregår på følgende måde;

  • et station / driftssted har et antal godskunder
  • disse kunder skal have bragt gods til virksomhederne

Stationen / driftsstedet skal her selv sørge for at have de fornødne vogne til at dette kan lade sig gøre. (har man ikke nok, kan man kontakte andre deltagere om udlån af vogne)

  • stationen / driftsstedet kontakter andre stationer / driftssteder for at aftale at de enten sender eller modtager gods til / fra ens station / driftssted
  • de vogne der skal modtages, afleveres til den anden station / driftssted
  • de vogne der skal afsendes, opstilles på ejerens station / driftssted
  • fragtkort laves tilsvarende og isættes vognkortet

Overlevering

Vognene sendes med de godstog der pendler mellem de enkelte stationer / driftssteder. 

Ofte kører disse godstog mellem stationerne / driftsstederne og en fiddleyard eller en større station som kan håndterer denne godsmængde.

Her omrangeres vognene så til andre godstog som medtager vogne til andre stationer / driftssteder.

Håndtering af gods

Ved ankomst til stationen / driftsstedet håndteres løst gods ved at det aftages fra godsvognen. 

Efterfølgende afsendes vognen enten med noget andet løst gods fra en anden leverandør, eller afsendes tom til afsender, hvis denne har valgt dette. Se beskrivelse på fragtkortet.