Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Industri moduler

Med industri på moduler, er der helt andre muligheder for sporlægning. Her giver det mening at sporet lægges i den ene side af moduler, for at kunne opbygge flere eller større bygninger, så området ser indbydende ud. Men moduler IH-05 hvor sporet forudsættes at ligge i den den side af moduler, 15 cm fra kanten, er dette en mulighed for netop dette.

  • imellem de 15 cm fra kant til spor, er der plads til en vej
  • sporet ligger tættest på bygninger / hegn der adskiller industri fra sporet
  • oftest er disse moduler 50 x 100 cm

For at give mere liv, kan man endda lave nogle overgangsmoduler, hvor vej og spor skifter side, således at vej og spor pludselig er i den anden side af modulet. Oftest vil disse moduler jo blive tilsluttet til et eksisterende driftssted, hvor vej og spor måske ligger i den anden side, men at betjening måske bedre egner sig fra den anden side.

Eksempler på industri

Først et almindelig sidespor med læsserampe. Der kan leveres vogne enten en gang eller flere gange i løbet af en plan

Sporplan vil se ud som tegningen herunder. Sporet kan ligge på et standard modul i midten eller på et industrimodul

Selvstændigt sidespor med omløbsmulighed

Læsserampe eller lagerhal ligger ved et selvstændigt sidespor med omløbsmulighed. Det betyder at dette sidespor ikke er afhængig af en nærliggende station / driftssted.

Sporplan vil se ud som tegningen herunder. Sporet kan ligge på et standard modul i midten eller på et industrimodul

Selvstændigt sidespor med omløbsmulighed og henstilling

Forbilledet er Rockwool ved Øster Doense på den dobbelt sporede hovedstrækning i Jylland;

Sidesporet er afhængig af den nærliggende station for at kunne køre derhen, eftersom der mangler en transversal. Eftersom toget kom fra Hobro, kørte man venstresporskørsel, for derefter at bakke ind på området.

Når først toget er inde på sidesporet, kan der omrangeres så toget bakker ud på hovedsporet og derefter afgår mod Hobro igen.

På nedenstående tegning ses sporområdet med henstillingsspor, omløbsspor og aflæsningsmulighed ved læssevej.

Større industriområder

Ved større stationer med masser af kunder, ses der ofte større industriområder. Vi kigger her på industriområdet ved Taulov som betjeres fra Taulov Kombiterminal.

Da det ofte er mange forskellige kunder, vil der også komme mange forskellige vogntyper; åbne og lukkede godsvogne samt tankvogne.

Og da disse kunder i industriområdet oftest ikke alle har deres sportilslutning i samme retning, kræver det her god forberedelse inden man kører ud med godsvogne til de enkelte kunder.