Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Deltagelse i et arrangement

En deltager ønsker at deltager i et arrangement og tilbyder at medtage en station / driftssted, som har et antal kunder / leverandører.

Deltagerens station / driftssted indgår herefter i en oversigt og der bliver så udarbejdet en plan for godsafvikling imellem alle de stationer / driftssteder og fiddleyards som indgår i arrangementet.

Arrangementsplan

Der udarbejdes herefter en arrangementsplan, hvori de tilmeldte stationer og driftssteder indgår.

Koordinering af materiel

Herefter bliver der så opstillet en behovsliste over hvilke tog, hvilke togtyper og hvilke lokomotiver der skal bruges til driften.

De enkelte deltagere byder derefter ind med passende materiel, selvfølgelig med tilhørende vognkort

Koordinering af gods

I koordinering af godsplanen, udarbejdes en plan for antal godstog der betjener de enkelte stationer / driftssteder.

Herefter kan brugeren af stationer / driftsstedet så gå i gang med planlægning af antal vogne der skal bruges.

Køreplan

Arrangørerne udarbejder en køreplan som indeholder alle togtyper, og som er tilpasset de deltagende således at alle tog kan afvikles inden for en bestemt tidsplan.

De deltager som agerer lokomotivfører, henter en køreplan/job fra en køreplansbunke, som indeholder alle togene.

Kørsel

Hver lokomotivfører følger de enkelte køreplaner og løser de opgaver hvert tog har.

For rangerende godstog er det lokomotivføren der rangerer med strækningslokomotivet eller anden lokal rangerlokomotiv, på alle de driftsteder hvor der er gods til / fra.