Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Epoker - tidsperiode inddelt i år

I dansk modeltog er tiden inddelt i epoker.

I oversigt ser det således ud;

Epoke IVc - 1980-1990

Jernbanenettet har i store træk sit nukendte udseende. Stats- og privatbaner moderniserer med nye tog

Highlights fra perioden;

1980-1986 - Albani lejer 3 stk DSB Hbis vogne til transport af ØL og mineralvand
1983-1984 - Alle MA togsæt bliver malet i sølvfarve
1984 - En del GS vogne ombygges til litra Gkks, ialt 370 stk
1984 - De sidste MZ lokomotiver bliver designmalet
1985 - DSB køber 100 st lukkede Litra Gbs i Holland
1985 - Århus Oliefabrik udrangerer deres tankvogne
1985 - Kosan Gas A/S ændres til Primegaz
1986 - De sidste tankvogne fra Kuwait Petroleum 1984-86, tidligere Gulf Oil A/S indtil 1984, udrangeres
1986 - Dansk Esso A/S udrangerer deres tankvogne. Dansk Statoil overtager vognene og udrangerer dem i 1990-92
1986 - 7 stk MR togsæt indsat som Englænderen mellem København og Esbjerg
1987 - OHJ køber DSB MX 1009 (OHJ MX 102)
1987 - Carlsberg udrangerer stort set alle deres godsvogne
1988 - Lollandsbanen (LJ) køber DSB MX 1031 og 1033, lakeres orangerød i 1990. I drift til 2005 og solgt til STAB TMX i 2006
1988 - Tuborg Bryggerierne A/S udrangerer de sidste hvide ZB ølvogne
1989 - Superfos ændres til Kemira
1989 - IC3 togsæt begynder at køre

1990

-

MA sølvpil/lyntog tages ud af drift den 15. februar

Epoke Va - 1990-2001

De faste forbindelser over Øresund og Storebælt binder jernbanenettet sammen.

Elektrificeringen er i gang men går efterhånden i stå.

Togsæt begynder at dominerer trafikken.

Highlights fra epoke Va

1990 - DSB IC3 MFA-MFB indføres, 92 togsæt bygges frem til 1998 og 4 let brugte købes i Sverige. I alt råder DSB over 96 togsæt
1990 - 50 stk 4 akslet Eaos vogne bliver lejet fra AAE til DSB
1990 - Kombidan Amba køber 25 stk DSB Sgmns. I 2001 kommer de til Railion. De udrangeres i 2004
1991 - De sidste DSB MX hensættes
1991 - Lollandsbanen (LJ) køber DSB MX 1043 og MX 1004. MX 1043 udlejes til VLTJ i 2000-01 og i 2009 ændres denne til RTOG M36. MX 1004 sælges i 2006 til STAB MX 1004
1991 - Skagensbanen køber et ”Marcipanbrød” af Lollandsbanen
1992 - Skagensbanen køber MX 1041 af DSB og yderligere OHJ MX 1038 i 1994. Fra 1991-1994 steg godsmængden fra 1600 tog til 72000 ton i fiskemel i containere
1992 - DSB APO prototype lyntog tages ud af drift og sælges 1995 til Iran
1992 - Post- og Telegrafvæsenet fra 1996 Post Danmark, køber af DSB 14 vogne, Pbm og P. De udrangeres i 1998
1994 - Skagensbanen anskaffer OHJ MX 1038 (M10) og en Köf III (SB T 52)
1994 - Dansk Shell A/S udrangerer deres sidste tankvogne. En stor del forsvandt i 1989
1994 - De første DSB IR4 ER tog bliver sat i regional drift, kom hurtigt over i fjerntrafik
1995 - De sidste DSB MY hensættes, en stor del er allerede solgt
1995-1997 - MR/MRD togsæt moderniseres, hastigheden øges til 130 km/t og de males hvide og røde
1995 - Stora Papyrus Dalum A/S (Maglemølle Papirfabrik i Næstved) lejer 59 DSB Hbis vogne. De udrangeres i 2001
1996 - De første af 25 stk DSB MK rangerlokomotiver kommer i drift
1997 - Lollandsbanen indsætter MF-sæt
1997 - Kalundborg Autotransport ombygger 6 stk Ks vogne til 2 stk Laados sammenbygget vogne, til transport af køretøjer. De udrangeres i 2003
1997 - Special Waste System lejer til 1999 5 DSB Hbis vogne til transport af kemikalier
1998 - Iran køber et antal styrevogne ADns og ABns
1999 - DSB EG 13 stk anskaffet som godslokomotiv til kørsel mellem Malmø – Padborg, samtlige EG overgår til Railion i 2001
1999 - De fleste DSB MZ III hensættes
2000 - DSB ET Øresundstog, primær drift Helsingør – København H - Malmø

2000

-

DSB Desiro MQ, 3 togsæt lejes og indsættes på Svendborgbanen. I 2002 ankommer yderligere 12 togsæt i blågrå design

     

Epoke Vb - 2001-2008

Begyndende liberalisering af jernbanetrafikken. Kun et par jernbaneoverfarter til overs.

DSB bliver selvstændig virksomhed

EG lokomotiver indføres

Øresundsbroen indvies

IC4 bestilles hos AnsaldoBreda

DSB gods bliver til Railion Denmark A/S

Highlights fra perioden;

2001 - DSB Gods bliver til Railion og senere DB Schenker Rail, stykgodstransporten nedlægges. DSB traktor ”Köf”, en del DSB EA, alle DSB EG, DSB Mziv og MK overgår til Railion. De sidste DSB MT og MH forsvinder
2001 - Ejerskabet af Lille Nordbanen og de 5 tidligere privatbaner overgår til Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL A/S)
2001 - Nordjydske Jernbaner (NJ) opstår ved en fusion mellem Hjørring Privatbaner (HP) og Skagensbanen (SB). Man køber OHJ MX 1009 (NJ M11)
2002 - DSB lejer dobbeltdækker vogne litra B, Bk, og ABs
2002 - Nordjydske Jernbaner køber DSB MY 1146 (NJ M17)
2002 - Lollandsbanen køber DSB MY 1153, den bliver til M 38 og sælges igen i 2007 til Contec MY 1153
2003 - Arriva overtager kørslen på strækninger i Jylland og MR togsæt ommales delvis i Arriva farver
2003 - BP Gas A/S udrangerer alle deres gas tankvogne
2003-2005 - DSB IR 4 ER ommales til gråblå design
2003-2007 - DSB IC3 MFA-MFB ommales i gråblå design
2004 - Primagaz A/S sælger deres 5 boogietankvogne til Jagd Trading, som udrangeres i 2005
2004-2005 - Iran køber et antal styrevogne Adns og Abns
2005 - DSB MR ommales til gråblå design
2005 - Nordjyske Jernbaner indsætter 9. januar 4 Siemens Desiro togsæt på Skagensbanen. 2 togsæt kommer til i februar og 2. april kommer flere nye tog på Hirtshalsbanen
2006 - DSB EA, DSB ME og enkelte DSB ABns bliver folieret i blå
2006 - Pragtoget stopper ved køreplansskifte og ICE-TD overtager løbet. Der køres dog kun til Berlin. Fra København H udgår et andet løb som kobles i Hamburg HBF
2007 - DSB ML Regionaltog udrangeres og Lokalbanen A/S indsætter Lint togsæt. ML ophugges i 2010
2007 - Railion Danmark A/S bliver omdøbt til Railion Scandinavia A/S

2007

-

De første BR185 indsættes i drift. De er udstyret med dansk/svensk ATC og tysk indusi

2008 - DSB IC4 MG sat i drift mellem København H og Aalborg som lyntog
2008 - Nordjydske Jernbaners YM, YP, MX´ere M9-11 (sælges til Contec) og MY M17 (sælges til CFL) udtages af drift
2008 - Hectorrail indsætter de første BR241 i transitgodsdriften via DK

Epoke VI - 2009-2015

Udenlanske selskaber kommer rigtigt i spil hvad angår den gennemkørende godstrafik.

Enkelte selskaber mister licens til kørsel i Danmark, hvilket giver øget trafik fra andre selskaber.

Dobbeltspors udbygning mellem Vojens og Vamdrup i 2014/2015, gør at godstog omledes via Esbjerg-Tønder-Niebüll. Mellem Tyskland og Esbjerg indsættes tyske Ludmilla.

Highlights fra perioden;

2009 - De sidste Bn, Bnoi og ABns udrangeres
2009 - Enkelte DSB IR4 ER og alle ET togsæt overdrages til DSBFirst
2009 - Railion Scandinavia A/S bliver omdøbt til DB-Schenker Rail Scandinavia A/S
2009 - Regionstoget A/S opstår ved fusion mellem Vestsjællands Lokalbaner A/S, Østbanen A/S og Lollandsbanen. Selskabet råder over rangertraktorer, 3 MX, 13 MF sæt og 16 Lint sæt
2010-2011 - MK, MZ og Köf ved DB-Schenker Rail Scandinavia A/S får påmonteret DB kiks
2010 - De første litra EG ved DB-Schenker Rail Scandinavia A/S får påmonteret rød folie i DB look
2010 - DSB IC4 MG sat i drift mellem Århus og Esbjerg
2011 - Hectorrail indsætter yderligere 2 stk BR241 lokomotiver i transitgodsdriften via DK. Således har Hectorrail nu 12 lokomotivertil transitdriften
2012 - DSB IC2 MP sat i drift mellem Kolding og Vejle
2012 - TX-Logistik indsætter de første BR185 lokomotiver i drift. Disse er udstyret med dansk/svensk ATC og tysk indusi
2014 - Alle DB-Schenker litra EG har nu fået påsat rød folie. EG3104 og EG3112 er de sidste der får rød folie i 2014
2014 - TX-Logistik indsætter yderligere 2 stk lokomotiver, således har TXL nu 6 lokomotiver i drift med dansk/svensk ATC og tysk indusi
2014 - I juli indsættes BR232/233 Ludmilla til at køre godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg. Godstog køres Esbjerg-Fredericia af MZiv
2014 - 5-9 august indsættes TMZ1419 til at trække Hectorrail godstog og MY1134+MX1008 til at trække TXL godstog mellem Padborg og Kolding
2014 - 5-9-august trækkes alle DB-Schenker godstog at CFL MY/MX, NEG MZIII og DB-MZiv mellem Padborg og Taulov/Fredericia
2014 - CNL nattog indstilles ved køreplansskifte efterår 2014
2015 - I juli indsættes BR232/BR233 Ludmilla til at køre godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg. Godstog Esbjerg-Fredericia køres af MZiv
2015 - Hectorrail indlejer MY1154, MZ1419 og NOB 245 204 til at trække deres godstog mellem Padborg og Taulov
2015 - I september indsættes BR232/233 Ludmilla til at køre enkelte godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg grundet broarbejde ved Rendsborg. Godstog køres Esbjerg-Fredericia af MZiv.
2015 - TXL mister deres sikkerhedscertificering i DK og al kørsel med TXL materiel indstilles.
2015 - EC med ICE-TD fra Aarhus til Hamborg/Berlin indstilles ved køreplansskifte 12 december

Epoke VI - 2016-

ERTMS vælges som fremtidens signalsystem i Danmark.

Enkelte strækninger som nord for Ålborg, ARRIVA i vest og den nye strækning via Køge, får ERTMS som de første.

2022 - DSB kører alle regionaltog og EC med Vectron.

2024 - De gennemkørende tog fra Hectorrail, GreenCargo og TXL køres ligeledes med Vectron. 

2016 - DSB opgiver drift med IC2 og udrangerer alle sæt
2016 - DB-Schenker Scandinavia A/S bliver omdøbt til DB-Cargo Scandinavia A/S
2016 - CFL MY1146 trækker den 14 oktober DSB ME1528 og ME1533 fra Aarhus til København i nyt rødt DSB look
2017 - DSB ME1536 trækker den 30 marts EA3007 fra Aarhus til København i nyt rødt DSB look
2017 - DSB sælger enkelte IC2 togsæt til Astra Trans Carpatic i Rumænien
2017 - DB 185 324-8 - folie "BODE"
2017 - DB 185 401-7 - folie "Das ist grün"
2018 - DB Cargo MZ1459 bliver malet verkehrsrot i Sverige
2018 - DB-Cargo Scandinavia A/S og GreenCargo afbryder samarbejdet
2018 - GreenCargo påbegynder kørsel i Danmark. Herunder godstog mellem Malmö og Kolding
2019 - DSB MR udrangeres
2019 - Nedlukning for kørsel med trailere over storebælt januar - marts
2019 - TXL generhverver deres sikkerhedscertificering for DK, men ingen kørsler med TXL materiel i 2019
2019 - DSB MF51 bliver lakeret rød
2019 - DB MZ1449 bliver malet verkehrsrot
2019 - CFL mister licens til at køre i DK
2019-2020 - DB EG bliver helrøde. Alle spor efter GreenCargo samarbejde fjernes
2020 - DSB MQ togsæt afhændes til Midtjydske Jernbaner og ARRIVA a´da DSB mister driften på flere sidebaner.
2020 - DSB sælger flere IC2 sæt til Rumænien
2020 - TXL 185 407-4 kører en stamme bærevogne fra Padborg til Sverige, hvor de ombyttes med en tilsvarede stamme bærevogne som skal til Italien for revision.
2020 - DSB EA3004 overgår til Danmarks Jernbanemuseum
2020 - Dispensation for kørsel med op til 3 ME lokomotiver i følgende oprangering på Storstrømsbroen; ME – 3-4 vogne – ME – 3-4 vogne - ME
2020 - DB kører spånpladetog med Contec lok, CFL lok og DB MZiv
2020 - CFL generhverver deres licens til at køre i DK
2020 - DSBM MZ1401 kører tur til Es inden revisionsdato udløber
2020 - DSB indsætter litra EB i drift
2021 - DSB påbegynder salg af litra ME
2021 - Nedlukning for kørsel med trailere fra februar
2021 - Første kongetog med EB - turen gik til Kolding
2021 - Oplukning for kørsel af trailere fra juni
2021 - DB MZ1457 bliver malet verkehrsrot
2021 - Efter flere forsøg, kommer ER30 endelig i drift med rød folie
2021 - Tankcontainertanktog til Esbjerg opstart august
2021 - CFL kører MAERSK containertog fra Kina, fra Padborg til Taulov
2021 - DSB ER sæt lakering rød/sort påbegyndes
2021 - DSB udrangerer resterende litra ME
2022 - Snälltåget kører skitog med BR241 fra Hectorrail
2022 - DB-Cargo overtager godstogene mellem Malmö og Kolding fra GreenCargo
2022 - SJ kører nattog gennem DK. Operatør i DK er Hectorrail
2022 - DB-Cargo lejer TMe 1524 (folie Snedronningen), TMe1526 (folie De Vilde Svaner) og TMe 1533 (folie Den Lille Havfrue) af Re-Finance AB
2022 - Contec-Rail lejer TMe 1530 af Re-Finance AB
2022 - DB 185 326-3 - folie "Climate Hero"
2022 - DB MZ1453 bliver malet verkehrsrot
2023 - Contec-Rail lejer TMe 1535 af Re-Finance AB
2023 - DSB afprøver nyt design med røde døre på dobbeltdækker vogne
2023 - DSB Vectron + DB IC1 vogne overtager kørsel til/fra Hamborg
2023 - Sommer - Snälltåget kører nattog mellem Fredericia og Berlin/Østrig
2023 - NATO kører militærtog fra Århus og Esbjerg til udskiftning i Østeuropa
2024 - GreenCargo, TX-Logistik, Hectorrail indsætter Vectron i deres trafik via Danmark
2024 - ARRIVA tog skifter navn til GoCollective
2024 - DB-Cargo kører testtog til Hirtshavn terminal