Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Stationer

Hvordan en station skal se ud, hvad den skal kunne håndterer og størrelsen...  det afgør ejeren. Men hvad den som minimum skal kunne i den moderne periode, vil vi belyse på denne side;

Rigtig mange stationer er i dag rettet mod persontransport. Der er dog få nøglestationer tilbage som stadig håndterer godsvogne i stor stil. Dog er der ændret en del i sporområdet, for at kunne håndterer den moderne godsmængde der leveres eller sendes i dag.

I forhold til førhen hvor det var mindre mængder i en enkelt måske 2 godsvogne til en kunde, kan der i den moderne tid ofte komme helgodstog bare til en enkelt kunde. Tag eksempelvis spånpladetoget til Herning; her snakker vi mellem 10 og 20 vogne af gangen. Ved ankomst til Herning bliver vognstammen fordelt på de spor der går langs læssevej, så vognene hurtigst muligt kan blive tømt og sendt retur.

Hvad gør vi i FFMM ?

I henhold til siden om Toglængder, arbejder vi med toglængder på op til 4 meter.

Det betyder for en station på hovedstrækning;

 • at ankomstspor / afgangspor, bør kunne modtage og afsende et tog på 4 meter
 • at udtrækspor bør kunne tage et tog på samme længde som modtagespor / afgangspor
 • at et overhalingspor bør kunne tage et tog på 4 meter

Dette betyder for en station på en sidestrækning;

 • at krydsningspor på en enkeltsporet station bør kunne tage et tog på 4 meter

Sporterræn

Alt efter hvad stationen skal kunne, skal der opbygges et passende sporterræn til netop dette. I moderne tid bør en station minimum kunne tage et 3,5 m tog, helst længere. Dette betyder også at der skal være et tilsvarende omløbsspor i samme længde, og et udtræksspor i samme længde.

Derudover bør følgende tages med i overvejelserne;

 • stationens primære funktion 

Ved personstationer / trinbræt er det overskueligt;

 • enkelt eller dobbeltsporet strækning
 • knudepunkt
 • mindre eller større stationsby

Ved godsstationer kommer der flere aspekter;

 • mange mellemstore kunder
 • få, men store kunder
 • omløbspor - et eller flere
 • udtrækspor
 • læssevej
 • læsserampe
 • opstillingspor
 • daglige godstog eller ugentlige godstog - måske endda begge muligheder

Skal det være en station hvor der både er høj persondrift og større godsmængder, kræver det god plads.

 • moduler er variable
 • byg sporterræn så stationen altid kan udvides (nye idéer)
 • men fælles er dog; husk moduler skal kunne transporteres

Eksempel på sporområde