Dansk Model Jernbane Union - DMJU modeltogs udstilling i Kolding d. 07-08 april 2018 MODELTOG FOR ALLE.

DMJU åbner dørene i Sydbank Arena - Kolding Hallerne, Armbolten 2-6, Vonsild, Kolding.

Udstililingen er flyttet fra Brandrupdam hallerne til Kolding Hallerne, hvor man nemt kommer  til ved at køre fra motorvejen i Kolding syd, drejre ved til højre ved Vonsildvej og til venstre ved Armbolten.
Er man med offenligt transport køre bybus 3 Vonsild fra busterminalen i Mazantigade tæt ved stationen til Vonsildvej, hvor der er stop ved Armbolten. Der fra er der kort gåtur til DMJU Udstillingen.

Se mere KLIK HER