Terminaler - kombi, container og tank

 

Kombiterminal:

Typisk flere tog pr. dag. Det kommer an på resten af arrangementet, hvor mange tog der er kapacitet til.

Typisk vil det være heltog der betjenes, men det kan også sagtens ske at enkelte tog skal skilles ad og fordeles til andre tog med andre destinationer.

185 332 ankommer med godstog til Taulov: https://www.youtube.com/watch?v=tQ0gFlnzook

Herefter fordeler MK de enkelte vogne til andre destinationer: https://www.youtube.com/watch?v=lsaVkUY4dpY

 DSC 0097b

 Kombiterminal 1

I model kunne det se ud som ovenstående tegning.

Bemærk her at der bør være udtræksspor i begge retninger og at disse udtræksspor bør have samme længde som det længste ved selve terminalen. Dette gør at en sådan Kombiterminal bliver meget lang. I tegningen måles i cm mellem sporskifterne; sporskiftets længde skal medregnes i den samlede længde. 

En anden variation kunne være at lave den som en rist. Det vil sige at der er et indkørselsspor i den ene ende som så kan kobles på andre stationer eller sidespor. Dette vil gøre hele opstillingen noget kortere. Dog hvis den kobles på en større station, skal denne kunne håndterer disse store hele godstog på 3.5-4 meters længde.

Kombiterminal

DSC 0976b 

 

Tankcontainer terminal

En tankcontainer terminal fungerer i realitet som en almindelig container terminal. Dog her læsses og losses kun tankcontainere. Læssevejen kan også bruges til læsning og losning af andre varetyper.

Terminalen kan tilsluttes en havne front på siden med opstillingsspor. Dette kræver en høj kran med container løfteanordning. Denne kran kan så løfte tankcontainere fra skibe til enten jernbanevogne eller lastbiler - der skal så laves adgangsvej over sporet til kranen for lastbiler.

 Tankcontainer terminal

Der bør være flere opstillingsspor, mulighed for omløb og især godt med udtræksspor ved terminalen.

Der bør være en adgangsvej for lastbiler til pladsen. 

Terminalen kan suppleres med en kunde som benytter tankcontainere. Er der sporadgang til denne kunde, giver det flere rangermuligheder.

Breese1

Breese2