denne side finder du forslag til driftssteder med længdeangivelse:

 

Dobbeltsporet station med forgrening til sidebane og industri

 Dobbeltspor med forgrening

På hovedspor og forgrening til hovedspor er indtegnet Tillig EW5 skiftere. Derudover er der indtegnet Tillig EW3 skiftere.

Tanken bag stationen er at den skal kunne tage godstog op til 4 meters længde. Derfor det lange udtræksspor langs sidebaneudfletningen. Dette gør at stationen kan tage de lange kombitog, hvis dette skulle blive nødvendigt. På industri forgreningen kan der også monteres et IH05 standard industri profil.

 

Mindre dobbelsporet station med forgrening til industri

Dobbeltspor med IH05 afgrening Model

I planen er indtegnet EW5 i hovedspor og EW3 alle andre steder. På industri forgreningen er der indtegnet et standard Ih05 industri profil.

Tanken bag udformningen er at stationen kan bruges som personstation, overhalingsstation og som industri forgrening. Der er god plads til omløb og der kan henstilles vogne på stationsområdet mens rangering foregår på industrisporet.

Betjeningsmæssigt vil den være ubetjent. Hovedspor samt skiftere fra spor 2 til 3 bør kunne fjernbetjenes. Skiftere fra spor 3 til 4 og industrisidespor skal derfor være håndbetjent.

 

 Industri i kurve på dobbelsporet strækning

 Mindre driftssted Model

I hovedspor transversal er brugt Tillig EW5 og alle andre steder er brugt Tillig EW3.

Tanken bag dette driftssted er at have en flot kurve med et sidespor til et driftsområde. Det ikke bare ser godt ud, men bidrager også med strækning i form at en kurve i radius 6 meter.

Ydermere er der tilkobling for industrimoduler med IH05 profiler. Her er der bare isat et par eksempelmoduler. Det kunne også sagtens være et par kurver inden der kom noget andet industri.

 

Enkeltsporet strækning med sidespor

Enkeltspor med drifssted Model

Her er udelukkende brugt EW3 skiftere.

Et simpelt sidespor på fri strækning. Der er mulighed for at rangerer uden at blokere hovedsporet, og der er mulighed for omløb.

 

Dobbeltsporet strækning med sidspor

Dobbeltspor med driftssted Model

Ved transversal fra hovedspor er brugt EW5. Alle andre steder er brugt EW3.

Det samme oplæg som ovenstående, blot på en dobbeltsporet strækning. Samtidig er hele opstillingen blevet forlænget med 1 meter. Dette for at vise hvor meget mere plads 1 meter giver i en opstilling. I moderne drift kører vi jo som regel ikke ud til kunder med kun 1 vogn. Nej, oftest er det 3-4 eller endda en hel vognstamme på 2 meter.