Epoker

Indenfor dansk modeltog er tidsalderne angivet i epoker. De ridses op her:

 

  • Epoke IVa - 1969-1972
  • Epoke IVb - 1972-1980
  • Epoke IVc - 1980-1990
  • Epoke Va -  1990-2001
  • Epoke Vb -  2001-2009
  • Epoke VI -   2009-

 

Epoke IV

Jernbanenettet har i store træk sit nukendte udseende. Stats- og privatbaner moderniserer med nye tog og DSB tillige med nyt design. De første fjernbaner elektrificeres.

Hos FREMOdern begynder epoke IV i 1969 med indførelsen af internationalt litra-system hos DSB.

 

1969

 -

De sidste af 10 stk. DSB MZ I leveret i brun

1969

 -

Hede Nielsen A/S får 2 stk. tankvogne, den ene udrangeres i 1987 og den anden i 1991.

 

1969

 -

Tuborgs Bryggerier A/S udrangerer 45 ZB hvide ølvogne.

1970

 -

DSB MZ II 16 stk. leveret i brun.

1971

 -

HMAK - Hærens Operative Kommando, får 20 Slmmps til transport af militærkøretøjer. I 2001 kommer de til Railion og sælges i 2008 til Contec.

1971

 -

Phønix A/S lejer 9 stk. DSB Ucs beholdervogne, de returneres i 1984.

1971

 -

Superfos får de første 25 ZE tankvogne. I 1973 får de 9 bogietankvogne til transport af Salpetersyre, saltsyre og svovlsyre.

1971-1983

 -

DSB Bn nærtrafikvogn, 267 stk. leveres i perioden.

1972

 -

FAF køber Gklm-vogne, de har været lejet fra 1968. DSB begynder udrangeringen af Gklm-vognene. 

1972

 -

Kommunekemi A/S etableres, i 1975 køber man se første SJ tankvogne der kommer løbende flere til, i 1987 lejer man et stort antal DSB Gs som udrangeres i 1997. I 1999 lejes et antal Hbis fra DSB, de udrangeres i 2001-02 og 2008, 2001 skifter de ejer til Railion. De kendte tankvogne fra SJ udrangeres i 1993-96. I 1993-96 starter ombygningen af DSB Gs-uv, i kommer til Railion i 2001 og udrangeres i før 2008.

1972-1973

 -

De første DSB ABns og ADns styrevogne bliver indført.

1972-1974

 - 

DSB MZ III 20 stk. bliver leveret i rød/sort.

1973

 -

Cheminova A/S køber 3 stk. Gulf Oil tankvogne der er bygget i 1948-49. De udrangeres i 1977.

1973

 - 

Grindstedværket A/S køber fra SJ 16 stk. tankvogne til befordring af Kalilud. En del blivr udrangeret i 1982, 1987, 1989 og den sidste i 1991.

1973

 -

Tjærekompagniet A/S køber sin første tankvogn i rækken af 8 af SJ. I 1987 skifter firmaet navn til TarcoA/S  og tankvognene udrangeres i 1989.

1974

 -

Christian E. Rothe & Co. køber to DSB Gs beholdervogne, de udrangeres i 1985 og 1987.

1974

 -

Fynsk Mælk A/S får 2 stk. DSB Lblps maskinkølevogne, de sælges i 1981 til MAYO.

1974

 -

FDB køber 2 maskinekølevogne til befordring af Danefrost. De udrangeres i 1983.

1974

 -

Hede Nielsen A/S får ombygget 7 stk DSB E-vogne til Litra Fk, til transport af gasflaskestativer. De sidste udrangeres i 1980.

1974

 -

Texaco A/S overtager fra Oliekompagniet Rhenania A/S 6 tankvogne, i 1984 overtages de af DFO - Den Fælles Olielevering A/S, røde tank med dfo påskrift, de udrangeres i 1986.

1975

 - 

7 stk. DSB Fk-vognene ombygges fra litra E til transport af gasflaskestativer for Hede Nielsen A/S, udrangeres omkring 1980.

1975

 -

KFK - Korn og Foderstofkompagniet A/S køber 3 stk. DSB Hks, en Hks-u og en Hks-v. De udrangeres i 1982. 

 1976

 -

DLG - Dansk Landbrugs Grovvareforretning køber 8 stk. DSB Gklms til befordring af korn og foderstoffer, de udrangeres i 1982. 

1976

 -

Albanivognene ZB og IBU udrangeres.

1977-1980

 -

MA lyntoget ommales til rød.

1977-1978

 -

DSB MZ IV 15 stk. bliver leveret i rød/sort.

1977

 -

DSB Elo-vognene begynder at blive udrangeret frem til 1982.

1977

 -

Hede Nielsen får 7 DSB Ll hydrogencontainervogne, som udrangeres i 1982.

1977

 -

Sveda Kemi A/S køber en ZE tankvogn, de udrangeres i 1987.

1978

 -

De første MR Regionaltog idrift på Fyn og Jylland.  

1978

 - 

FAF køber 6 stk Hks-x af DSB til transport af kunsgødning og foderstof, de udrangeres i 1987-88.

1978

 - 

SAJYKA Amba køber 6 stk. DSB Lblps hvide lukket godsvogne til transport af kartofler. De udrangeres i 1986.

1978

 -

Sydjysk Kartoffelsektion køber 5 DSB Lplps lukket godsvogne til transport af kartofler, de udrangeres i 1987.

1979

 -

Daoplast A/S lejer 6 Ucs vogne af DSB og returnerer dem 1981.

1979

 -

Mærsk Raffinaderiet sælger sine Ze Boogitankvogne til Kosan Tankers A/S fra 1985/86 Kosangas.

1980

 - 

mange godsvogne omlitreres.

1980- 1986

 -

Albani lejer 3 stk. DSB Hbis vogne til transport af Øl og mineralvand.

1981

 -

DSB ME sat i drift, 37 stk. universale diesel lokomotiver.

1981

 -

MAYO Salater A/S køber 2 stk. maskinkølevogne fra Fynsk Mælk A/S, de udrangeres i 1987. I 1982 købes 4 stk. fra NSP lbdlps, de udrangeres i 1995. I 1987 købes 6 stk. SJ Icps som udrangeres i 1997.

1982

 -

Vestkraft I/S får 18 stk. litra Fals, solgt til Frankrig 2000. 6 stk. SJ Uh tankvogne som udrangeres i 1991. Fals-vognene kørte i dagligt bloktog fra Esbjerg til Herning med 12 stk. Fals-vogne, DSB Mx 1001 i den ene ende og DSB Mx 1024 i den anden ende. Omkring 1989 blev stammen fremført af 2 DSB My og i 1997 af en enkelt DSB Mz.

1982

 -

DSB APO Prototype lyntog i ordinær drift mellem København - Århus.

1983

 -

Der kommer flere ABns styrevogne til. De sidste CLS vogne udrangers sammen med MO.

1983-1984

 - 

MA lyntoget males i sølvfarve.

1983

 -

Gropa ApS køber 4 stk. Gulf-tankvogne til befordring af brandfarlige stoffer, de udrangeres i 1988.

1984

 -

DSB ML Regionaltog indføres på strækningen mellem Helsingør og Hillerød, de er identiske med privatbanernes Y-tog og blev derfor vedligeholdt af dem.

1984

 -

DSB EA i forbindelse med elektrificeringen blev der anskaffet 22 stk. som universal ellokomotiv.

1984

 -

En del GS vogne ombygges til Litra Gkks i alt 370 stk.

1985

 -

DSB køber fra Holland 100 stk. lukkede godsvogne Litra Gbs.

1985

 -

Århus Oliefabrik udrangerer deres tankvogne.

1985

 -

Dansk-Norsk Borregaard A/S udrangere deres to sidste ZE vogne. I 1971 blev hovedparten udrangeret.

1985

 -

Kosan Gas A/S ændres til Primegaz.

1985

 -

Renovadan System Transport A/S køber 8 tankervogne fra Shell, de udrangeres i 1988.

1986

 -

7 MR togsæt sat ind som Englænderen mellem København og Esbjerg.

1986

 -

Dansk Esso A/S udranger deres tankvogne. Dansk Statoil overtager vognene og udrangerer dem i 1990-92.

1986

 -

De sidste tankevogne fra Kuwait Petroleum 1984-86, tidligere Gulf Oil A/S indtil 1984, udrangeres.

1987

 -

OHJ køber DSB Mx 1009 (OHJ Mx 102)

1987

 - 

BP Olie-Komapagniet A/S udranger i 1983 en del af deres tankvogne og i 1987 udrangerer stort set de sidste. Benzindivisionen blev i 1985 solgt til Q8. 

1987

 -

Carlsberg udrangerer stort set alle deres godsvogne.

1988

 -

Kuwait Petroleum A/S udrangerer deres sidste 3 tankvogne.

1988

 -

Lollandsbanen (LJ) køber DSB Mx 1031og 1033, lakkeret orangerød i 1990. I drift til 2005 og solgt i 2006 til STAB TMX.

1988

 -

Tuborg Bryggerierne A/S udrangerer de sidste ZB hvide ølvogne.

1989

 -

Superfos ændres til Kemira.

1989

 -

IC3-togene begynder at køre.

1990

 -

MA lyntoget tages ud af drift 15. februar.

 

Epoke V

De faste forbindelser over Øresund og Storebælt binder jernbanenettet sammen. Elektrificeringen fortsætter men går efterhånden i stå. Togsæt dominerer trafikken. Begyndende liberalisering af jernbanetrafikken. Kun et par jernbaneoverfarter til overs.

Stadigt mere dansk materiel er tilgængeligt, efterhånden som udviklingen hos de store forbilleder skrider frem.

Hos Fremodern begynder epoke V i 1990 med indsættelsen af IC3 som Lyntog.

1990  - DSB IC3 MFA-MFB indføres, 92 togsæt bygges frem til 1998 og 4 let brugte købes i Sverige, i alt råder DSB over 96 togsæt.
1990  - 50 stk. 4 akslet Eaos-vognene bliver lejet fra AAE af DSB.
1990  - DDSF - De Danske Spritfabrikker A/S udrangerer deres sidste ZE tankvogne, som måtte befordre Ethylalkohol.
1990  - Kombidan Amba køber 25 stk. DSB Sgmns. I 2001 kommer de til Railion. De udrangeres i 2004.
1991  - De sidste DSB Mx hensættes
1991  - Lollandsbanen køber(LJ) DSB Mx 1043 og 1004. Mx 1043 udlejes til VLTJ i 2000-01 og i 2009 ændret til RTOG M 36. Mx 1004 solgt i 2006 til STAB TMX 1004.
1991  - Skagensbanen køber et "Marcipanbrød" af Lollandsbanen.
1991  - Dansk Sojakagefabrik A/S udrangerer de sidste tankvogne, en stor del forsvandt i 1987. Ligeledes i 1975 udranger de et stort antal ZE-vogne.
1992  - Skagensbanen køber Mx 1041 lokomotiv af DSB og yderligere OHJ Mx 1038 i 1994. Fra 1991 - 1994 steg godsmægden 4400 % fra 1.600 t til 72.000 t Fiskemel i containere.
1992  - DSB APO prototype lyntog tages ud af drift og sælges i 1995 til Iran.
1992  - Post- og Telegrafvæsenet fra 1996 Post Danmark, køber af DSB 14 stk. vogne, Pbm og P. De udrangeres i 1998. 
1993  - E-vognene begynder at blive omlitreret til Es vogne og udrangeres omkring 1999.
1994  - Skagensbanen anskaffer OHJ Mx 1038 (M10) og en Köf III (SB T 52).
1994  - Dansk Ammoniakfabrik udrangeres deres sidste tankvogne til befordring af ammoniakvand. De var baseret på ZE-vognene.
1994  - Dansk Shell A/S udrangere deres sidste tankvogne. En stor del forsvandt i 1989.
1994  - De første DSB IR4 ER tog bliver sat i drift til regional drift, kom hurtig over i fjerntrafik.
1995  - De sidste DSB My hensættes, en del er allerede solgt.
1995-1997  -  MR moderniseres, hastigheden øges til 130 km/t, de males i hvide og røde.
1995  - Stora Papyrus Dalum A/S (Maglemølle Papirfabrik i Næstved) lejer 59 DSB Hbisvogne. De udrangeres i 2001. 
1996  - De første af 25 stk. DSB MK rangerelokomotiver kommer i drift. 
1997  - Lollandsbanen indsætter MF-sæt.
1997  - Kalundborg Autotransport ombyggede 6 stk. Ks-vogne til 2 stk. Laados sammenbygget vogne, til transport af køretøjer. De udrangeres i 2003. 
1997  - Special Waste System lejet til 1999 5 DSB Hbis vogne til transport af kemilalier.
1998  -  Iran køber et antal styrevogne ADns og ABns
1999  - DSB EG 13 stk. anskaffet som godslokomotiv til kørsel mellem Malmø - Padborg, samtlige EG overgik til Railion i 2001.
1999  - De fleste DSB MZ III hensættes.
2000  - DSB ET Øresundestoget, primær drift Helsingør - København H - Malmø.
2000  - DSB Desiro MQ, 3 togsæt lejes og indsættes på Svendborgbanen. I 2002 - ankommer 12 togsæt i blågrå design.
2001  - DSB Gods bliver til Railion og senere DB Schenker Rail, stykgodstransporten nedlægges. DSB traktor "Køf", en del DSB EA, alle DSB EG, DSB MZ IV og MK overgår til Railion. De sidste DSB MT og MH forsvinder.
2001  -  Ejerskabet af Lille Nordbanen og de 5 tidligere privatbaner overgår til Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL A/S).
2001  - Nordjyske Jernbaner (NJ) opstår ved en fusion mellem Hjørring Privatbaner (HP) og Skagensbanen (SB). Man køber OHJ Mx 1009 (NJ M11)
2002  - DSB lejer dobbeldækkervogne litra B, Bk, ABs.
2002  -  Nordjyske Jernbaner køber DSB My 1146 (NJ M17)
2002  -    Lollandsbanen køber DSB My 1153, den bliver til M 38 og sælges igen i 2007 til Contec My 1153.
2004-2005  - Iran køber et antal styrevogne ADns og ABns
2003   - Arriva overtager kørslen på strækninger i Jylland og MR togsæt delvis ommales i Arriva farver.
2003   - BP Gas A/S udrangere deres gas tankvogne.
2003-2005  -  DSB IR4 ER ommales til gråblå design.
2003-2007  -  IC3 MFA-MFB ommales i gråblå design. 
2004  - Primagaz A/S sælger deres 5 bogietankvogne til Jagd Trading, som udragneres i 2005.
2005  -   DSB MR ommales til gråblå design. 
2005  - Nordjyske Jernbaner indsætter 9. januar 4 Siemens Desiro togsæt på Skagensbanen. To togsæt kommer til i februar og 2. april tillige nye togsæt på Hirtshalsbanen.
2006   - DSB EA, DSB ME og enkelte DSB ABns bliver foileret i blå.
2007  - ML regionaltog udrangers og Lokalbanen A/S indsætter Lint-togsæt. ML ophugges i 2010.
2007  - Railion Danmark A/S bliver omdøbt til Railion Scandinavia A/S
2007  - De første BR185 indsættes i drift. Er udstyret med dansk/svensk ATC og tysk indusi.
2008  -   DSB IC4 MG sat i drift mellem København H og Aalborg som lyntog.
2008  - Nordjyske Jernbaners YM, YP, Mx'er M 9-11 (sælges til Contec) og My  M 17 (sælges til CLF) udtages af drift
2008  - Hectorrail indsætter de første BR241 i transitgodsdriften via DK
     
2009  - De sidste ABns udrangers.
2009  - Enkelte DSB IR4 ER og alle ET togsæt overdrages til DSBFirst.

 

Epoke VI

DSBFirst kører efter januar 2009 strækningerne Kystbanen, over Øresundsbroen og regional trafik i det sydlige Sverige.

2009  - Railion Skandinavia A/S bliver omdøbt til DB-Schenker Rail Skandinavia A/S
  
2009  - Regionstoget A/S opstår ved fusion mellem Vestsjællands Lokalbaner A/S, Østbanen A/S og Lollandsbanen. Selskabet råder over 4 rangertraktorer, 3 Mx, 1 My, 13 MF-sæt og 16 Lint-sæt.
2010-2011  - MK, MZ og Köf ved DB-Schenker Rail Skandinavia A/S bliver påmonteret DB kiks 
2010  -  De første Litra EG ved DB-Schenker Rail Skadinavia A/S får påmonteret rød folie i DB look.
2010 DSB IC4 MP sat i drift mellem Århus og Esbjerg.
2011  - Hectorrail indsætter yderligere 2 stk BR241 lokomotiver i driften trainsitgodsdriften via DK. Således har Hectorrail nu 12 stk lokomotiver til transitdriften
2012  - DSB IC2 MP sat i drift mellem Kolding og Vejle.
2012  - TX-Logistik indsætter de første BR185 lokomotiver i drift. Disse er udstyret med dansk/svensk ATC og tysk indusi.
2014  - Alle DB-Schenker litra EG har nu fået påsat rød folie.
     
2014  - TX-Logistik indsætter endnu 2 stk lokomotiver, således har TXL nu 6 stk i drift med dansk/svensk ATC og tysk indusi.
2014  - I juli indsættes BR232/233 Ludmilla til at køre godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg. Godstog køres Esbjerg-Fredericia af MZiv.
2014  - 5-9 august indsættes TMZ1419 til at trække Hectorrail godstog og MY1134+MX1008 til at trække TXL godstog mellem Padborg og Kolding.
2014  - 5-9 august trækkes alle DB-Schenker godstog af CFL MY/MX, NEG MZ-III og DB-RSC MZiv mellem Padborg og Taulov/Fredericia.
     
2014   CN nattog indstilles ved køreplansskifte efterår 2014
     
2015  - I juli indsættes BR232/233 Ludmilla til at køre godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg. Godstog køres Esbjerg-Fredericia af MZiv.
     
2015  - 5-9 august trækkes alle DB-Schenker godstog af CFL MY/MX, NEG MZ-III og DB-RSC MZiv mellem Padborg og Taulov/Fredericia.
     
2015  - Hectorrail indlejer MY1154, MZ1419 og NOB 245 204 til at trække deres godstog mellem Padborg og Taulov.
     
2015  - I september indsættes BR232/233 Ludmilla til at køre godstog på strækningen Hamborg via Tønder til Esbjerg. Godstog køres Esbjerg-Fredericia af MZiv.
     
2015  - EC med ICE-TD fra Aarhus til Hamborg/Berlin indstilles ved køreplansskifte 12 december
     
2016  - DB-Schenker Skandinavia A/S bliver omdøbt til DB-Cargo Scandinavia A/S
     
2016  - 14 oktober trækker CFL MY 1146 DSB ME 1528 og ME 1533 fra Aarhus til København i nyt rødt DSB look.
     
2017  - 30 marts trækker DSB ME1536 EA3007 fra Aarhus til København i nyt rødt DSB look.